Кошторис 2017
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік
24136611  Купянський навчально-виховний комплекс  №7 Купянської міської ради Харківської області
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Купянськ, Харківської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(грн.)
Найменування
Код
Усього на рік
РАЗОМ
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
х
4 936 188,00
404 895,00
5 341 083,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету
х
4 936 188,00
х
4 936 188,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:
х
-
404 895,00
404 895,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
25010000
х
2 814,00
2 814,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
25010100
Х
1 404,00
1 404,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
25010200
Х
 
-
Плата за оренду майна бюджетних установ
25010300
Х
1 271,00
1 271,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
25010400
Х
139,00
139,00
(розписати за підгрупами)
 
 
-
-
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020000
х
75 374,00
75 374,00
Благодійні внески, гранти та дарунки
25020100
Х
75 374,00
75 374,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
25020200
Х
-
-
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право
25020300
Х
-
-
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки
25020400
Х
-
-
(розписати за підгрупами)
 
 
-
-
інші надходження, у тому числі:
 
х
326 707,00
326 707,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
 
х
-
-
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)
 
х
-
-
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
 
х
 
 
 
х
**
**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
х
4 936 188,00
404 895,00
5 341 083,00
Поточні видатки
2000
4 936 188,00
61 216,00
4 997 404,00
Оплата праці
2110
3 265 340,00
1 151,00
3 266 491,00
Заробітна плата
2111
3 265 340,00
1 151,00
3 266 491,00
Грошове забезпечення військовослужбовців
2112
-
-
-
Нарахування на оплату праці
2120
725 569,00
253,00
725 822,00
Використання товарів і послуг
2200
941 326,00
59 029,00
1 000 355,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
25 992,00
58 363,00
84 355,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
1 390,00
-
1 390,00
Продукти харчування
2230
-
-
-
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
19 345,00
666,00
20 011,00
Видатки на відрядження
2250
2 850,00
-
2 850,00
Видатки та заходи спеціального призначення
2260
-
-
-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
883 149,00
-
883 149,00
Оплата теплопостачання
2271
782 300,00
-
782 300,00
Оплата водопостачання та водовідведення
2272
15 589,00
-
15 589,00
Оплата електроенергії
2273
85 260,00
-
85 260,00
Оплата природного газу
2274
-
-
-
Оплата інших енергоносіїв
2275
-
-
-
Оплата енергосервісу
2276
-
-
-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280
8 600,00
-
8 600,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
-
-
-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
8 600,00
-
8 600,00
Обслуговування боргових зобов'язань
2400
-
-
-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2410
-
-
-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2420
-
-
-
Поточні трансферти
2600
-
-
-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
-
-
-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2620
-
-
-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
-
-
-
Соціальне забезпечення
2700
2 760,00
-
2 760,00
Виплата пенсій і допомоги
2710
-
-
-
Стипендії
2720
-
-
-
Інші виплати населенню
2730
2 760,00
-
2 760,00
Інші поточні видатки
2800
1 193,00
783,00
1 976,00
Капітальні видатки
3000
-
343 679,00
343 679,00
Придбання основного капіталу
3100
-
343 679,00
343 679,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
-
169 042,00
169 042,00
Капітальне будівництво (придбання)
3120
-
-
-
Капітальне будівництво (придбання) житла
3121
-
-
-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3122
-
-
-
Капітальний ремонт
3130
-
174 637,00
174 637,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3131
-
-
-
Капітальний ремонт інших об'єктів
3132
-
174 637,00
174 637,00
Реконструкція та реставрація
3140
-
-
-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3141
-
-
-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3142
-
-
-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
3143
-
-
-
Створення державних запасів і резервів
3150
-
-
-
Придбання землі та нематеріальних активів
3160
-
-
-
Капітальні трансферти
3200
-
-
-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
-
-
-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220
-
-
-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3230
 
 
 
Капітальні трансферти населенню
3240
-
-
-
Надання внутрішніх кредитів 
4110
-
-
 
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 
4111
-
-
-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 
4112
-
-
-
Надання інших внутрішніх кредитів 
4113
-
-
-
Надання зовнішніх кредитів 
4210
-
-
-
Нерозподілені видатки
9000
-
-
-

 

Переглядів: 60
Дата публікації: 14:17 24.01.2018
Директор

Глущенко Олена Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук